Ombud

DO

Ulla Holm

ulla.nybygget@gmail.com

0705-514109

            Håkan Modigh

              Kassör

   h.brave62@hotmail.com

           0702-727696

Harald Holm

 Fotograf

och Medlemsansvarig

harald.nybygget@gmail.com

073-17 17 000

Eva Wixtröm

Sekreterare

 eva_wixtrom@live.se

0505-40019

Åke Frisk

Styrelse suppleant

0505-400 19

Åsa Hyltén

Styrelse suppleant          0721-890281

Harald Holm

Webbmaster

   Ombud